17 mar. 2014

Sesiune de comunicări științifice ale studenților economiști de la „Ovidius”     Vineri, 28 martie a.c., la Campusul Universitar (Sala A02,etaj I, ora 10.00), va avea loc a V-a ediţie a Sesiunii de Comunicări Știinţifice ale Studenţilor Economişti. La acest eveniment participă  studenți ṣi masteranzi ai Facultății de Științe Economice, Universitatea „Ovidius” din Constanța, care vor susține lucrări din următoarele domenii:
- Administrarea afacerilor
- Administraṭie publică ṣi dezvoltare regională
- Contabilitate ṣi informatică de gestiune
- Management.
     Acest eveniment își propune: stimularea activităţilor extra-curriculare, dezvoltarea aptitudinilor de lucru şi comunicare în echipă, cultivarea spiritului de competiţie, aproprierea programelor de învăţământ de cerinţele economiei reale, precum şi selectarea celor mai bune lucrări care să fie susţinute în cadrul fazelor naţionale ale Olimpiadei. Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Ovidius”  din Constanţa asigură toate condiţiile pentru desfăşurarea Sesiunii de Comunicări Știinţifice a Studenţilor Economişti, în cadrul căreia studenţii să-şi dovedească cunoştinţele acumulate. Informaţii suplimentare se găsesc pe site-ul Facultăţii de Ştiinţe Economice:  http://stec.univ-ovidius.ro/