20 mar. 2014

Liber la angajări în primării. Regula „7 la 1” a fost abrogată!

În sfârșit, o veste bună și pentru administrațiile locale


Primăvara a venit cu vești bune pentru primari. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cunoscută de publicul larg ca fiind ”Regula 7 la 1” a fost abrogată. Astfel, primarii pot face angajări fără număr, cu singura condiție pe care primarii trebuie să o respecte este să se încadreze în plafonul de salarii și în limita posturilor din organigramă.
Pentru că vestea a stârnit confuzii în rândul primarilor, președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, a trimis o scrisoare colegilor săi, președinții filialelor, prin care îi ruga pe aceștia să le explice tuturor cum stau lucrurile.

Iată concluziile din comunicatul oficial al A.Co.R: „De drept și de fapt, începând cu data de 25 februarie 2014: 


a) pentru autoritățile administrației publice locale sunt aplicabile prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, corroborate cu cele de sine stătătoare ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011;
b) autoritățile administrației publice locale pot înființa și ocupa posturi în limita numărului maxim de posturi stabilit conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, dar cu încadrarea cheltuielilor de personal în prevederile bugetului local aprobat și în plafonul cheltuielilor de personal stabilit potrivit prevederilor Ordinului comun al ministrului finanțelor publice și ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 39/64/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe județe și municipiul București, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 49 din 21 ianuarie 2014”.

Andreea Pavel
andreea.pavel@info-sud-est.ro