5 mar. 2014

Iată ce proiecte au votat consilierii din Primăria Călărași, la cea mai recentă ședință!     Pe 27 februarie, consilierii municipali din Călărași s-au întâlnit în ședință ordinară. De pe ordinea de zi nu au lipsit constatarea încetării mandatului de consilier local al lui Sima Nicolae, în urma decesului acestuia, aprobări de PUZ, vânzări și aprobări de tarife pentru concesionări etc.
     Unul dintre cele mai importante proiecte de hotărâre este însă constituirea Asociației Handbal Club Dunărea Călărași 2014. Proiectul se va materializa prin asocierea municipiului Călărași cu județul Călărași și SC ECOAQUA SA. Vă invităm să citiți în rândurile ce urmează toate cele nouă proiecte de pe ordinea de zi a consilie-rilor municipali din Călărași, de la ședința din 27 februarie a.c.

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Sima Nicolae şi declararea ca vacant a unui loc de consilier local.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune asupra imobilului înscris în Lista Monumentelor Istorice aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 646 bis din 16 iulie 2004, cod CL–II–m–B-14622, actualizată prin Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2361 din 12.07.2010, sub denumirea ,,CASA 1927”, situată în intravilanul municipiului Călăraşi, B-dul  Gării, nr. 1, Călăraşi, judeţul Călăraşi. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii Planului de ocupare a funcţiilor publice al aparatului de specialitate al Primarului, pentru anul 2014.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014, pentru Direcţia Poliţia Locală Călăraşi. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ,,Construire locuinţă P+M şi împrejmuire” în municipiul Călăraşi, strada Prel. Dobrogei.
6. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului-teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Bucureşti, nr. 159, în suprafaţă de 272 mp, în favoarea domnului Caracoti Ion.
7. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Călăraşi cu judeţul Călăraşi şi S.C. ECOAQUA S.A., în vederea constituirii Asociaţiei Handbal Club Dunărea Călăraşi 2014.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, organizată potrivit legii, a terenului situat în intravilanul municipiului Călăraşi, cvartal 81/1, strada ing. Coarnă Teodor, nr. 1A, în suprafaţă de 14968 mp, aflat în proprietatea municipiului Călăraşi.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de concesionare şi a taxelor speciale prestări funerare către populaţie, începând cu anul 2014.

Andreea Pavel
andreea.pavel@info-sud-est.ro