10 feb. 2014

Universitatea „Ovidius“ din Constanța a câștigat un proiect de 5 milioane de euro!

SE CONSTRUIEȘTE CEL MAI MODERN CENTRU DE CERCETARE DIN ROMÂNIA, CU BANI EUROPENI


     Universitatea „Ovidius“ din Constanța a lansat cel mai mare proiect național de cercetare - CENTRUL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU STUDIUL MORFOLOGIC ȘI GENETIC ÎN PATOLOGIA MALIGNĂ, cu o finanțare de 21,5 milioane lei din fonduri europene.
     Proiectul a obținut locul I, acumulând cel mai mare punctaj, în competiție cu alte proiecte ale celor mai mari și importante institute de cercetare și facultăți de medicină din țară în Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE), Axa prioritară 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenție 2.2 - Investiții în infrastructura de CDI, Operațiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de excelență).
     Proiectul presupune construirea unui centru modern de cercetare în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa, pe o suprafaţă de 780 de metri pătraţi, care va fi dotat cu echipamente de vârf în domeniul cercetării medicale.
     Scopul proiectului este acela de a contribui la atingerea obiectivului strategic al sistemului Cercetare-Dezvoltare-Inovare în regiunea de Sud-Est, pe problemele de sănătate naționale și internaționale generate de tumorile maligne.
     Prin construirea acestui centru, Universitatea „Ovidius“ din Constanța va avea cadrul științific necesar stimulării creșterii capacității de cercetare, prin asigurarea unui mediu de cercetare și educație de un înalt nivel tehnico-științific, sporind astfel șansele tinerilor medici cercetători și doctoranzi din țară și din străinătate în a-și desăvârși studiile și cercetările.
     Echipa de implementare a proiectului este condusă de prof.univ.dr. Mariana Așchie, directorul Școlii Doctorale din cadrul Universității „Ovidius“ din Constanța.

Cristian Andrei Leonte
cristian.leonte@info-sud-est.ro