4 nov. 2013

Universitatea „Ovidius”, partenerul Universității „Babeș-Bolyai” într-un proiect europeanMai multe universități de stat din România conlucrează pentru îmbunătățirea învățământului masteral 

     Universitatea „Ovidius” din Constanța este partener al proiectului strategic „Asigurarea Calităţii în Învăţământul Masteral Internaţionalizat: Dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Învăţământului Superior” (al cărui beneficiar principal este Universitatea „Babeș-Bolyai”, din Cluj-Napoca), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
     Proiectul are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei învăţământului masteral internaţionalizat pentru a răspunde exigenţelor de implementare a procesului Bologna şi pentru a crea un cadru compatibil, comparabil şi coerent cu Spaţiul European al Învăţământului Superior în ceea ce priveşte asigurarea calităţii.
Universitatea „Ovidius” a fost gazda se-minarului tematic la care au participat toate universitățile cu prestigiu din România, partenere în proiectul european.
     În cadrul Activității A8  a proiectului – Dezvoltare sistem informatizat de asigurare a managementului calității pentru programele masterale internaționalizate, în perioada 31 octombrie - 1 noiembrie 2013, la Universitatea „Ovidius” din Constanța (la sediul Ame-rican Corner, din cadrul Bibliotecii Universitare), a avut loc un seminar tematic online în care toți partenerii din cadrul proiectului (Universitatea „Transilvania” din Braşov, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, ARACIS - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii in Învăţământul Superior) au prezentat o serie de materiale centrate pe revizuirea unor aspecte privind sistemele informatice existente la nivel european.

Andreea Pavel
andreea.pavel@info-sud-est.ro