21 nov. 2013

Numărătoare inversă pentru una dintre cele mai importante investiții din județul Călărași!

„Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie Săpunari”, un proiect de 500.000 de euro


     La sfârșitul lunii iunie a.c., la Călăraşi, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean, a avut loc Conferinţa de lansare a proiectului „Reabilitarea, Modernizarea şi Echiparea Ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie Săpunari, judeţul Călăraşi” – beneficiar, Consiliul Judeţean Călăraşi.
     Proiectul finanţat prin Programul Operaţional Regional – Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea/ modernizarea/echipa-rea infrastructurii serviciilor de sănătate” îşi propune îmbunătă-ţirea calităţii infrastructurii serviciilor medicale oferite în ambulatoriu, adresate unei anumite categorii de populaţie, respectiv persoane cu probleme de sănătate mintală. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Prin activităţile de reabilitare şi modernizare a clădirii ambulatoriului şi a utilităţilor generale şi specifice ale acestuia, concomitent cu achiziţionarea de aparatură medicală, proiectul contribuie la creşterea accesibilităţii serviciilor de îngrijiri medicale de calitate pentru grupurile vulnerabile. Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, din care perioada alocată lucrărilor de construcţii şi montaj este de 12 luni. Clădirea care face obiectul lucrărilor nu a beneficiat de mai bine de treizeci de ani de un program amplu de reabilitare, lucrările efectuate de-a lungul timpului fiind doar lucrări minime de mentenanţă şi echipare strict necesare. Valoarea totală a proiectului este de 2.203.789,76 lei, contribuţia proprie este de 136.566,34 lei, asistenţa financiară nerambursabilă solicitată fiind de 1.640.683,47 lei. După implementarea proiectului, aria arondată ambulatoriului integrat al Spitalului de Psihiatrie Săpunari va cuprinde oraşele Lehliu Gară şi Fundulea şi comunele Alexandru Odobescu, Belciugatele, Dor Mărunt, Dragalina, Dragoş Vodă, Frăsinet, Gurbăneşti, Ileana, Lehliu, Lupşanu, Nicolae Bălcescu, Perişoru, Săruleşti, Ştefan cel Mare, Tămădău Mare, Vâlcelele, Valea Argovei, Vlad Ţepeş.

Andreea Pavel
andreea.pavel@info-sud-est.ro