11 nov. 2013

Milioane de euro de la UE pentru reducerea poluării în Călărași

Iată în ce comune se vor strânge gunoaiele din grajduri și deșeurile menajere în stil european!

     Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Consiliului Judeţean Călăraşi, au organizat, pe 7 noiembrie a.c., o conferinţă de presă dedicată reducerii poluării apelor din surse agricole şi menajere.
     Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice derulează în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” o amplă campanie de conştientizare pe plan naţional, având ca scop îmbunătăţirea practicilor în ceea ce priveşte gestionarea gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere, precum şi combaterea poluării cu nutrienţi a apelor şi solului şi crearea premizelor pentru o agricultură durabilă. „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” este continuarea la scară naţională a proiectului pilot „Controlul Poluării în Agricultură”, implementat cu succes de Ministerul Mediului, în perioada 2002-2007, într-un număr de şapte comune din judeţul Călăraşi. În acest moment alte 3 comune din judeţul Călăraşi beneficiază de o serie de investiţii.

Budești, Vasilați și Sohatu se aliniază standardelor UE

     În conformitate cu Convenţia de colaborare între Ministerul Mediului, Unitatea de Management al Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi, şi Consiliul Judeţean Călăraşi, implementarea proiectului  a constat în execuţia a 3 platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localităţile Budeşti, Vasilaţi şi Sohatu precum şi achiziţionarea echipamentelor aferente platformelor. În calitate de cofinanţator pentru aceste investiţii, contribuţia Consiliului Judeţean Călăraşi pentru  construcţia platformelor de la Budeşti, Vasilaţi şi Sohatu a fost de 5%, reprezentând suma de 193.620 lei. Cele trei platforme s-au realizat în anul 2012 de către SC Conprif SA Buzău, iar în anul 2013 s-au făcut recepţiile finale la obiectivele de investiţii, constatându-se cu această ocazie funcţionalitatea acestora, obiectivul principal de redu-cere a poluării cu  nutrienţi în cele trei localităţi declarate vulnerabile la poluarea cu nitraţi, fiind îndeplinit.

Cu ce le-a dotat UE?

     Fiecare din cele 3 primării a fost dotată cu următoarele utilaje pentru colectarea, compostarea şi împrăştierea gunoiului de grajd compostat: Încărcător frontal, Tractor + 2 remorci, Maşină de împrăştiat gunoiul, Cisternă vidanjă.
     De asemenea, s-au realizat acţiuni de instruire, informare şi conştientizare publică a cetăţenilor din localităţile Budeşti, Vasilaţi şi Sohatu cu privire la reducerea poluării cu nitraţi  a solului. Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi, care reprezintă o continuare a proiectului Controlul integrat al poluării în agricultură, desfăşurat în 7  comune ale judeţului Călăraşi, prin care s-au realizat începând cu anul 2002 alte 19 platforme ecologice de stocare a gunoiului de grajd şi peste 1000 platforme individuale în gospodăriile cetăţenilor, reprezintă unul din proiectele de succes ale judeţului Călăraşi.

Andreea Pavel
andreea.pavel@info-sud-est.ro