11 nov. 2013

Concursul Național de Proză „Alexandru Odobescu” - CălărașiEdiţia a XXXIII-a se desfășoară în perioada 15 noiembrie - 15 decembrie 2013

     Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” Călăraşi, organizează ediţia a XXXIII-a a Concursului Naţional de Proză, cu numele scriitorului „Alexandru Odobescu”, care se va finaliza în perioada 10 – 15 decembrie 2013.
     Concursul se adresează tuturor creatorilor, nemembri ai Uniunii Scriitorilor, şi are drept scop stimularea creaţiei originale şi afirmarea unor nume noi în sfera preocupărilor literare. Prin întregul său proiect, concursul îşi propune să realizeze o imagine vie a nivelului atins de proza românească contemporană în anul 2013.
Juriul va fi format din personalităţi recunoscute ale culturii române.
     Lucrările promoţionale (10 – 75 pagini în trei exemplare) dactilo-standard la 2 (două) rânduri/pagină vor fi trimise până la data de 25 noiembrie 2013 pe adresa: Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu”, Călărași, str. Bucureşti, nr. 102, cod: 910068, Călăraşi, Jud. Călăraşi. (Telefon: 0242.316757; 0342.401025)
     Fiecare lucrare va purta un motto, fiind însoţită de un plic închis care va avea acelaşi motto. În plicul închis se vor preciza datele personale ale autorului: nume, prenume, adresa şi e-mail, telefon, vârsta, ocupaţia, unde şi ce a mai publicat.

Vor fi oferite următoarele premii: 
          • PREMIUL I   - 700 lei 
          • PREMIUL II  - 600 lei 
          • PREMIUL III - 500 lei

     Membrii juriului, în număr de 3 (trei), vor primi în timp util lucrările pentru jurizare şi vor fi retribuiţi conform legii de către organizatori. Juriul şi organizatorii stabilesc premiile în funcţie de valoarea creaţiilor prezentate în concurs. Lucrările premiate vor apărea într-un volum editat de către organizatori, ce va fi trimis câştigătorilor! Cheltuielile de transport, cazare şi masă, pentru câştigătorii invitaţi să participe la Festivitatea de premiere, vor fi suportate de către organizatori.

Cristian Andrei Leonte
cristian.leonte@info-sud-est.ro