4 nov. 2013

300 de bătrâni și copii din familii nevoiașe vor beneficia de cantina socială și de centrul de zi din Năvodari, reabilitate cu fonduri europene


     În luna mai 2012, Primăria Orașului Năvodari a demarat implementarea proiectului „Cantină socială și centru de zi în loca-litatea Năvodari - reabilitare și modernizare”. La aproape 18 luni de la demararea proiectului, pe 30 octombrie 2013, a avut loc evenimentul care a marcat finalizarea acestui proiect important pentru comunitatea din orașul Năvodari.
     Proiectul a fost selectat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, contractul de finanțare fiind încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.
     Durata de implementare a proiectului este de 18 luni,  iar valoarea totală a acestuia se ridică la 4.765.000 lei, din care contribuția financiară a Uniunii Europene prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de 3.094.394,10 lei, contribuția Unității Administrativ  Teritoriale - Orașul Năvodari este de 77.022,88 lei, iar prin bugetul național se asigură o cofinanțare de 679.726,89 lei.
     Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt 200 de persoane provenite din familii nevoiașe, care vor primii în cadrul cantinei cel puțin o masă caldă în fiecare zi, dar și 25 de copii care vor primi la nivelul centrului de zi servicii socio-educative. Pe lângă aceștia, peste 60 de persoane vor beneficia zilnic de diverse servicii sociale și medicale. Unul din beneficiarii indirecți este UAT Năvodari, care la finalul proiectului va avea: un centru de zi pentru persoane în vârstă, 2 centre de zi pentru copii, un cabinet psihologic, un cabinet stomatologic, un cabinet medicină generală, o sală de tratamente medicale și o cantină socială.
     Realizarea proiectului va conduce la creșterea calității şi diversificarea  serviciilor sociale în cadrul Directiei de Asistenta Socială din cadrul UAT Năvodari. Pe de altă parte, comunitatea beneficiază, pe termen lung, prin creşterea nivelului de educaţie, de reducerea infracţionalității şi a numărului de asistaţi sociali.                                            

Andreea Pavel
andreea.pavel@info-sud-est.ro