5 aug. 2013

PRIMARII DIN MEDIUL RURAL LOVESC UNDE ÎI DOARE MAI TARE PE POLITICIENI: NU-I MAI MOBILIZEAZĂ PE OAMENI SĂ IASĂ LA VOT ȘI SE PLÂNG LA UNIUNEA EUROPEANĂ!

300 de primari ai PSD, PNL și PDL au votat în unanimitate un protest în care dau de pământ cu legile și ordonanțele din 2013. Ponta, îi primești în audiență?

     Primarii din mediul rural au ajuns la capătul răbdării. Cel puțin așa reiese din protestul redactat și votat în unanimitate de Asociația Comunelor din România, ai căror reprezentanți s-au reunit la întâlnirea anuală, la sfârșitul lunii iulie 2013.
     Aproape 300 de primari au participat la lucrările asociației în perioada 28 iulie - 4 august și au dezbătut cele mai stringente pro-bleme cu care se confruntă. Concluzia a fost una tristă: deși puterea politică s-a schimbat, nu la fel s-a întâmplat și cu obstacolele de care primarii se lovesc zi de zi. Astfel, cei aproape 300 de primari participanți la întâlnirea A.Co.R au votat în unanimitate un protest pe care îl vor înainta Guvernului. Aceștia cer premierului Victor Ponta să își întoarcă atenția către ei și către problemele din administrația publică și să nu îi mai neglijeze pe cei care, de cele mai multe ori, se consideră „talpa țării”. Și pe bună dreptate!

„La 15 luni de la schimbarea guvernării deziluzia este generală!”

     Primarii își încep protestul pe un ton dur și pun punctul pe „i” încă din primele rânduri. Se simt mai umiliți și mai subjugați sistemului decât primarii de pe vremea comunismului. Dependența de autoritățile centrale și faptul că problemele lor au rămas fără rezolvare de ani de zile, i-a îngenuncheat: „Suntem sub demnitatea primarilor dinaintea anului 1989, aceasta „grație” democrației bazată pe principiul descentralizării promovată de către cei care au fost duși la guvernare cu strădania primarilor care au căutat să mobilizeze cetățenii în acordarea votului celor în care chiar credeau că vor binele comunelor noastre. Suntem la aproape 15 luni de la schimbarea guvernării din 7 mai 2012 și deziluzia este generală! Sub umbrela democrației și a descentralizării, prost înțelese și chiar și mai prost aplicate, printr-o abordare sistematică şi metodică, din partea Guvernului României, asistăm la subminarea capacității administrative a comunelor, a tuturor resurselor materiale, instituționale și umane, precum și a acțiunilor pe care acestea le desfășoară”.


Amenințările unor primari sătui de promisiuni

     Nemulțumirile și problemele primarilor nu sunt de ieri, de azi. Edilii din mediul rural se plâng de ani de zile de lipsa autonomiei și descentralizării mult promise, de legile strâmbe, de birocrație și de lipsa sprijinului mai marilor țării pe care îi ajută să ajungă la Putere, sperând la fiecare patru ani că va ieși soarele și în comunele lor. Toate acestea însă au rămas fără ecou. Anul acesta însă, se pare că răbdarea lor a luat sfârșit. Sătui de aceleași promisiuni făcute de toate partidele care au trecut pe la Putere, primarii pun piciorul în prag și ies la atac. În cadrul protestului, primarii au menționat câteva măsuri pe care le vor lua împotriva politicienilor, dacă aceștia nu vor reacționa nici de această dată:

„În lipsa unor reacții urgente și în sensul celor solicitate de către noi, pe deplin obiective și justificate, ne rezervăm următoarele forme de protest:
1. Sesizarea Congresului Puterilor Locale și Regionale pentru încălcarea autonomiei locale în România, solicitând să ni se alăture demersului nostru și celelalte structuri asociative ale autorităților administrației publice locale;
2. Sesizarea Comitetului Regiunilor;
3.Sesizarea Rețelei Asociațiilor de Autorități Locale din Sud-Est-ul Europei - NALAS, Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa - CCRE/CEMR, precum și a Organizației Mondiale a Orașelor și Administrațiilor Locale Unite - UCLG;
4. Sesizarea Comisiei Europene, a Fondului Monetar Internațional, a Băncii Mondiale, precum și a oricăror altor orga-nisme internaționale, atât la reprezentanțele din București, cât și la sediile acestora;
5. Neimplicarea pentru mobilizarea cetățenilor cu drept de vot la referendumul național privind revizuirea Constituției României;
6. Neimplicarea pentru mobilizarea cetățenilor cu drept de vot la alegerile europarlamentare și la cele prezidențiale;
7. Alte forme de protest, potrivit preve-derilor legale și ale Statutului Asociației Comunelor din România, chiar și acțiuni colective pentru apărarea și întărirea autonomiei locale, inclusiv exercitarea dreptului constituțional la grevă”.


„Fiecare Guvern ne vrea pe post de marionete slugarnice și cu mâna întinsă”

     Primarii au pus pe tapet și explicația pentru faptul că la fiecare patru ani ajunge la Putere un guvern care nu reacționează la problemele lor. Descentralizarea rămâne un vis, iar legile par să ducă, dimpotrivă, la o centralizare tot mai puternică, pentru ca astfel, primarii să rămână dependenți de cei pe care îi trimit la Putere:

     „Orice om normal își pune întrebarea firească: dar de ce oare aceste situații se perpetuează de la o perioadă la altă perioadă, de la un guvern la alt guvern? Răspunsul este pe cât de simplu, pe atât de îngrijorător: numai așa autoritățile administrației publice locale pot fi marionete în mâna și în folosul celor care ajung pe „culmile administrației”! Astfel, cu precădere primarii comunelor, în loc să-și îndrepte întreaga lor capacitate pentru punerea în aplicare a unor strategii de dezvoltare economico-socială, pe termen mediu și lung, stau slugarnice, cu mâna întinsă la cei care, prin intervențiile lor, pot „picura” ceva resurse pentru îndeplinirea unor proiecte la nivel local, iar atunci când se „picură”, criteriul este strict legat de numărul celor care ar putea să voteze în favoarea celui de pe „culme”. Este limpede că într-o astfel de situație nu se poate vorbi de dezvoltare durabilă a colectivităților locale, de menținere în administrație a unor oameni valoroși, ci de o dezvoltare arbitrară în folosul și în interesul unor micimi! În permanență se invocă lipsa capacității administrative la nivelul comunelor, fără să se vadă că, de fapt și de drept, fructul amar al acestei deficiențe este din „pomul” ce își are rădăcinile adânc înfipte în „grădina” Guvernului României, fiind alimentat doar cu promisiuni și indiferență. Sunt cam 200 de primari la nivelul comunelor cu mandate din anul 1990, acestora li se adaugă mai bine de 2.600, oameni care și-au făcut un ideal din munca lor și se văd, mandat de mandat, tratați cu aceeași indiferență, făcând din aceștia nu primii oameni, ci ultimii oameni. Cine poate crede că primarii pot să stea, la infinit, în fața celor pe care-i reprezintă, fără acele atribuții legate strict de o deservire operativă a acestora?!”

Apelul către Ponta: „Să ne primească delegația!”

     În încheierea protestului, primarii au lansat un apel către premierul României: „Față de cele de mai sus, rugăm pe Excelența Sa, Domnul Victor-Viorel PONTA, prim-ministrul Guvernului României, să asigure primirea unei delegații reprezentative a Asociației Comunelor din România, cât mai urgent cu putință, în vederea adoptării unui protocol prin care să se identifice soluții și măsuri la pro-blemele sesizate, precum și la altele care privesc în mod direct activitatea specifică autorităților administrației publice locale ale comunelor, apreciind că stă în demnitatea noastră, ca înainte de orice alt demers public, să aducem personal la cunoștința Domniei Sale nemulțumirile acumulate la nivelul comunelor României, la aproape 15 luni de guvernare. Prezentul protest se supune dezbaterii la nivelul fiecărei filiale județene a Asociației Comunelor din România, până cel mai târziu marți, 20 august 2013. Adoptat, în unanimitate, în sesiunea extraordinară a Adunării ge-nerale a Asociației Comunelor din România, pe data de 29 iulie 2013”.


Ce legi și ordonanțe i-au adus pe primari la capătul răbdării?

-Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

-Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, autorităților administrației publice locale ale comunelor.


-Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

-Ordonanța de urgenţă nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale.

-Ordonanța de urgență nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind 
asigurarea funcționalității administrației publice locale, precum și pentru stabilirea numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la ministere și la instituţiile şi autorităţile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului.

-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol și prin proiectul Hotărârii 
Guvernului pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a filierei de comercializare a legumelor, fructelor proaspete şi a cartofului.

-Legea nr. 243/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.

Andreea Pavel
andreea.pavel@info-sud-est.ro