13 iul. 2013

Începe admiterea la Universitatea „Ovidius“. Vezi cifrele de școlarizare și programul admiterii!


     La Universitatea „Ovidius” din Constanța, de luni, 15 iulie a.c., încep înscrierile pentru Admiterea 2013.
Calendarul pentru admiterea la studii de licență este următorul:
15-23 iulie 2013   înscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probe practice)
15-26 iulie 2013   înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare
20-28 iulie 2013   susţinerea probelor de concurs.
Înscrierile se fac la centrele facultăţilor, între orele 9.00-16.00 în zilele lucrătoare şi 9.00-12.00 în zilele de sâmbătă şi duminică.
Calendarul admiterii la studii de masterat este următorul:
22-26 iulie 2013 înscrieri pentru toate domeniile de studiu. Admiterea la studii universitare de masterat se încheie în septembrie (după cea de-a doua sesiune de înscrieri).
     Înscrierile se fac la centrele facultăţilor, între orele 9.00-16.00 în zilele lucrătoare şi 9.00-12.00 în zilele de sâmbătă şi duminică.
     Pentru Admiterea 2013 sunt scoase la concurs peste 4.700 de locuri, din care 1.340 locuri bugetate şi 3.375 la forma de învăţământ cu taxă.
     „Universitate de stat, evaluată ARACIS cu calificatul Grad de încredere ridicat, „Ovidius” este cea mai mare reprezentativă din Dobrogea, cu o paletă largă de specializări acoperind toate domeniile de interes - medico-farmaceutic, relaţii economice internaţionale, activităţi în domeniul financiar bancar şi contabil, al conducerii afacerilor şi întreprinderilor, activităţi portuare, de navigaţie şi construcţii navale, de turism, balneare şi de recuperare, de protecţie a mediului marin şi costier, de agricultură, chimie şi industrie chimică, drept şi administraţie publică, teologie, istorie, diplomație, studii europene, psihologie, şi nu în ultimul rând activităţi în domeniul învăţământului, jurnalismului, artei şi culturii.
     Studenții beneficiază de burse sociale și de merit și își desfășoară practica la agenți economici sau instituții în funcție de profilul ales. Sunt puse la dispoziție spații de socializare, cantină, librărie, servicii medicale gratuite. Intensificarea legăturilor de colaborare cu mari universități din țară și de peste hotare, cu autorități locale și naționale, oferă noi posibilități de practică și totodată un util schimb de experiență cu profesioniști din diferite domenii.
     Baza materială este recent modernizată și adaptată specificului fiecărei facultăți. Căminele – o parte dintre ele cu vedere frontală la Marea Neagră, au camere aerisite, dotate corespunzător. Baza nautică a universității rivalizează cu baze sportive de elită din țară. Bibliotecă, centre de consiliere și orientare profesională, de îndrumare a studenților performanți  sunt alte facilități oferite de universitatea noastră. 20.000 de studenți învață deja la „Ovidius”, îndrumați de un corp didactic valoros, de peste 700 profesori cu experință și notorietate.
      Invit viitorii candidați să ne cunoască oferta și să ia contact cu universitatea începând de luni, 15 iulie. Vor fi îndrumați de profesori și chiar studenți pentru completarea dosarelor de înscriere.
Vor fi amenajate și două puncte de informare la sediul de pe Bdul Mamaia și Campus pentru buna desfășurare a înscrierilor. Site-ul admitere.univ-ovidius.ro cuprinde toate informațiile necesare pentru candidații la studenție” – a declarat rectorul Universității „Ovidius” din Constanța, prof.univ.dr. Dănuț Tiberius Epure.

CIFRE DE ȘCOLARIZARE STUDII DE LICENȚĂ
CIFRE DE ȘCOLARIZARE STUDII DE MASTERAT