13 iul. 2013

Ce face ministrul Culturii în Vama Veche?


     În spiritul îndelungatei sale tradiţii de colaborare cu Fundaţia Universitară a Mării Negre şi Centrul European de Cultură din  Bucureşti, Institutul de Studii Europene şi Internaţionale din Luxemburg organizează la Vama Veche, în perioada 22 - 27 iulie a.c., seminarul internaţional cu tema „Democraţia liberală în veacul  asiatic.”
     Dezbaterile ce încep luni, 22 iulie după-amiază şi se încheie sâmbătă, 27 iulie după amiază se desfăşoară la Marina Park, iar participanţii sunt cazaţi la Club’Or, în Vama Veche..
     Seminarul îşi propune să eva-lueze şansele de menţinere a importanţei pe care o are astăzi democraţia liberală în lume, în condiţiile în care ţări din Asia precum China sau India par a-şi fi găsit o altă cale de dezvoltare politică şi economică. În plus, accentuarea manifestărilor de fundamentalism religios şi de hipernaţionalism, creşterea numărului confruntărilor culturale, precum şi lupta acerbă pentru resurse naturale, din ce în ce mai restrânse la nivel mondial,sunt tot atâtea probleme ce  îşi caută rezolvare.
     Deopotrivă şcoală de vară şi la-borator de idei, desfăşurată în spiritul liber de constrângeri şi prejudecăţi proprii satului de vacanţă Vama Veche, manifestarea se bucură de prezenţa unor lectori de înaltă ţinută academică de la Institutul de Studii Europene şi Internaţionale din Luxemburg, London School of Economics din  Marea Britanie şi Universitatea Trier din Germania, beneficiind de parti-ciparea domnului Daniel Barbu, ministrul Culturii.
     Cei 25 de tineri participanti, atent selecţionaţi,  provin din ţări ex-comuniste (Bulgaria, Croația,  Mol-dova, România,  Serbia, Ungaria), dar şi occidentale (Canada, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Luxemburg, Spania) şi sunt studenţi în anii terminali, masteranzi, doctoranzi, tineri cercetători în ştiinţe politice, studii europene, relaţii inter-naţionale, istorie, filosofie, drept, sociologie etc.
La finele seminarului, cei prezenţi vor primi Certificate care să ateste participarea lor activă la lucrările acestei  manifestări.
     La eveniment vor participa nume de seamă din lumea academică internațională. Dintre aceștia îi a-mintim pe dr. Armand Clesse, directorul Institutului de Studii Europene din Luxembourg, prof. Christopher Coker, profesor de relații inter-naționale la London School of Economics and Political Science, prof. Mircea Malitza, membru al Academiei Române și vicepreședinte al Centrului Cultural European, prof. Daniel-Constantin Barbu, profesor la Facultatea de Științe Politice, Universitatea „București“ și ministru al Culturii.
Evenimentul este organizat de Luxembourg Institute for European and International Studies, Black Sea University Foundation și European Cultural Centre, Bucharest.

Andreea Pavel
andreea.pavel@info-sud-est.ro