1 iun. 2013

Voi știți ce-au votat consilierii locali din Năvodari la ultima ședință?     Pe 28 mai a.c., Consiliul local din Năvodari a fost convocat în ședință ordinară, pe ordinea de zi fiind trecute nu mai puțin de 47 de proiecte, ale cărui inițiator a fost primarul Nicolae Matei. Cele mai multe proiecte vizează segmentul socio-cultural și administrativ-educațional.
     Dintre acestea, cele mai importante ar fi: proiectul de hotărâre cu privire la acordarea echivalentului în lei a sumei de 1400 euro, studentului Sergiu Petre Iliev, pentru participarea la concursul organizat la Agenţia Spaţială Europeană, dar și proiectul de hotărâre privind acordarea sumei de 40.000 lei pentru susținerea Campaniei de strângere de fonduri „Dă o speranță”, ediția a IV-a 2013, organizată de Consiliul Județean Constanța și „Fundația Fantasio”. Consiliul local a mai votat, de asemenea, și proiectul de hotărâre privind suportarea cheltuielilor necesare organizării și desfășurării Concursului Național de Artă Dramatică „Spiritul lui Caragiale” ediția a IX-a Năvodari, dar și pe cel cu privire la aprobarea sumei de 16.000 lei din bugetul local de venituri și cheltuieli 2013, suma necesară pentru organizarea zilelor Școlii cu Clasele I-VIII „Grigore Moisil”, pe data de 05.06.2013. O altă inițiativă importantă vizează parti-ciparea Consiliului Local Năvodari în calitate de coorganizator la organizarea și desfășurarea Festivalului Internațional de muzică ușoară „Delfinul de Aur” – ediția a XI-a, Năvodari.
     În cadrul celei mai recente ședințe de consiliu de la Năvodari, consilierii au mai votat trei proiecte de interes pentru localnici: Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizarea și reabilitarea de noi capacități de producere a energiei electrice pentru iluminatul public”, proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea „Metodologiei de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului/ansamblurilor de locuințe” și a „Convenției – cadru de facturare individuală a consumurilor de apă și de canalizare”. Ultimul adus în atenție, dar nu cel mai puțin important, este proiectul de hotărâre cu privire la luarea în administrare de către UAT Oraş Năvodari a unor suprafeţe de teren aflate în proprietatea UAT Municipiu Constanţa.

Andreea Pavel
andreea.pavel@info-sud-est.ro