21 iun. 2013

Toamna asta e super la „Ovidius“! Vezi câte locuri fără taxă a primit universitatea


MINISTERUL EDUCAȚIEI A TRIMIS CIFRELE DE ȘCOLARIZARE

     Ministerul Educației Naționale a aprobat cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licență și masterat alocată instituţiilor de învăţământ superior de stat în vederea admiterii în anul universitar 2013 - 2014.
Universitatea „Ovidius” din Constanța are pentru acest an 1.340 de locuri fără taxă, pentru studiile universitare de licență, dintre care 23 pentru candidații de etnie romă; cifra de școlarizare pentru studii universitare de licență alocată în vederea admiterii tinerilor din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obținută în România – 10 cu bursă; cifra de școlarizare pentru studii universitare de licență în vederea admiterii la studii a românilor de pretutindeni – 70, dintre care  41 cu bursă.
În ceea ce privește cifra de școlarizare pentru studii universitare de masterat alocată în anul universitar 2013 – 2014,  Universitatea „Ovidius” din Constanța dispune de 620 de locuri fără taxă; cifra de școlarizare pentru studii universitare de licență în vederea admiterii la studii a românilor de pretutindeni – 16, dintre care 4 cu bursă.
     „Repartizarea locurilor fără taxă la facultăți se va face pe criterii de transparenţă, dar şi în funcţie de performanţe. Politicile noastre manageriale sunt clar îndreptate spre încurajarea celor buni, oferindu-le logistica şi sprijinul pentru performanţă. De asemenea, vom ţine cont şi de numărul studenţilor înmatriculaţi în anul anterior. Cei care vin la „Ovidius” pentru prima dată găsesc campusuri moderne, spații de studiu adaptate procesului de învățământ, cămine dotate corespunzător, laboratoare și săli de curs pentru toate specializările, un corp profesoral de elită care îi așteaptă încă de la înscriere. Ancorată în realitățile socio-economice, universitatea oferă în anul 2013 o paletă largă de specializări adaptată cererii pieței de muncă”, a declarat rectorul Universității „Ovidius” din Constanța.
     Pentru admiterea 2013 la Universitatea „Ovidius” a fost lansat site-ul http://admitere.univ-ovidius.ro/, care cuprinde toate datele necesare candidaților din acest an – calendar, oferta educațională pe facultăți, pentru candidați români, pentru candidați state membre UE, SEE, CE, candidați state terțe UE, prezentarea universității, regulamente de admitere, centre de înscriere, documente necesare, date de contact.

Studenții de la „Ovidius“ au luat cina cu viitorii angajatori


     În premieră, Facultatea de Științe Econo-mice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, în colaborare cu agenți economici din diferite domenii de interes, au organizat evenimentul „Cina interactivă”.
Acțiunea reunește pe de o parte 8 firme reprezentative - BRD Goupe Societe Generale, BRISE GROUP SRL, Compania Administraţia Porturilor Maritime Constanţa SA, Grupul de firme GEO-TUREXIM SRL şi MAZURIA SRL, PGS Business Developer SRL, PricewaterhouseCoopers, RAJA SA, TRANSGAZ, iar pe de altă parte studenţi din anii terminali ai specializărilor economice, cu rezultate remarcabile la învățătură, participanți sau câștigători ai unor olimpiade de profil sau care desfășoară activități practice în cadrul diferitelor companii. Pentru a participa la această acțiune, studenții au depus în prealabil CV-uri, ana-lizate de fiecare firmă în parte. La „Cina interactivă” se vor întâlni față în față reprezentanți ai firmelor cu studenții selectați.
     Dialogul dintre reprezentantul firmei şi studenţii selectaţi trebuie să se concretizeze, în principiu, într-un schimb util de informaţii şi de idei. Pe de o parte, studenţii au şansa să se informeze mai bine cu privire la firma care îi interesează, iar pe de altă parte reprezentantul firmei poate să identifice studenţii cu potenţial, pe care într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, ar putea să-i angreneze în activitatea companiei (internship, angajare etc.).
     Acțiunea este organizată în premieră și are rolul de a promova studenții cu rezultate meritorii și de a le facilita intrarea pe piața muncii.

Andreea Pavel
andreea.pavel@info-sud-est.ro