8 iun. 2013

Parlamentarii de Tulcea în statistici şi dincolo de ele     Ziarul „Info Sud-Est” a început, dupǎ cum ştim, o campanie prin care trage linie şi încearcǎ un bilanţ al activitǎţii senatorilor şi deputaţilor din actuala legislaturǎ. Sǎptǎmâna trecutǎ, cei dintâi pe listǎ au fost parlamentarii de Cǎlǎraşi. În numǎrul viitor, ne vom îndrepta privirea cǎtre aleşii din Constanţa. Acum este rândul reprezentanţilor judeţului Tulcea.
     În opinia noastrǎ, fondul problemei asupra cǎreia vrem sǎ ne lǎmurim prin aceastǎ serie de articole nu stǎ numai în intrepretarea cifrelor. Am precizat, încǎ din
deschiderea demersului nostru, cǎ ne vom strǎdui sǎ privim şi dincolo de statistica purǎ a întrebǎrilor, interpelǎrilor, declaraţiilor politice şi iniţiativelor legislative.
     În acest context, am fǎcut menţiunea cǎ, dupǎ pǎrerea noastrǎ, un parlamentar bun nu este neapǎrat un parlamentar foarte activ. Simţim nevoia sǎ o completǎm. În mod cert, nici un parlamentar cu rezultate „zero”, sau aproape „zero”, nu le face cinste celor care l-au trimis sǎ-i reprezinte. Din acest punct de vedere, suntem convinşi cǎ tulcenii aşteaptǎ mai mult de la deputaţii PSD Ion Bǎlan şi
Marian Avram. Potrivit site-ului Camerei, primul are consemnatǎ în dreptul sǎu doar o iniţiativǎ legislativǎ, iar cel de-al doilea nu a produs nimic pânǎ în prezent. Timp mai este. Nu sunt nici mǎcar la jumǎtatea mandatului.


     Cei nouǎ aleşi ai judeţului activeazǎ în şapte comisii permanente distincte. Ne aducem aminte, cu ocazia parcurgerii listei acestora, cǎ existǎ o comisie parlamentarǎ special înfiinţatǎ pentru evenimentele din decembrie 1989. Democrat-liberalul Vasile Gudu este unul dintre membri. Facem precizarea cǎ nu mai este niciun alt moment din istoria României care sǎ se bucure de o structurǎ permanentǎ cu dedicaţie în Legislativ. Poate cǎ este o anomalie pe care o eventualǎ reformǎ instituţionalǎ ar trebui sǎ o corecteze. De asemenea, remarcǎm cǎ alţi doi deputaţi tulceni, Liviu Codîrlǎ (PP-DD) şi Octavian-Marius Popa (PNL), fac parte din comisia permanentǎ comunǎ pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitǎţii SRI. Acolo sunt colegi, printre alţii, cu patronul RTV, Sebastian Ghiţǎ, cu vicepreşedintele PDL, Cezar Preda, cu senatorul UDMR, Verestóy Attila sau cu fostul ministru liberal al Apǎrǎrii Naţionale, Teodor Atanasiu.
Întrebǎrile, interpelǎrile, declaraţiile politice şi chiar proiectele de lege pe care le-au redactat sau la care au contribuit parlamentarii tulceni - inserate în tabelul alǎturat - pot fi lecturate şi interpretate în diverse moduri. În general, dupǎ pǎrerea noastrǎ, nu sunt derapaje de semnalat, dar nici iniţiative care sǎ rupǎ gura târgului. Astfel, activitatea lui Vasile Gudu (PDL) s-a concentrat, în mare mǎsurǎ, pe problemele din agriculturǎ şi pe politicile agricole ale guvernului Ponta. Fostul prefect poate fi considerat un deputat activ. Întrebǎrile adresate guvernului de cǎtre Neviser Zaharcu (PSD) au ca subiect diferite aspecte pro-blematice din domeniul medical - situaţia centrelor de diagnosticare şi terapie a persoanelor cu autism, strategii de prevenire a avorturilor, exodul medicilor români în strǎinǎtate. Octavian-Marius Popa, printre altele, s-a pronunţat pentru declararea zonei „Delta Vǎcǎreşti” (din Bucureşti) ca arie protejatǎ şi de utilitate publicǎ. Miron Ignat (CRLR) a acoperit, prin declaraţiile sale politice, teme de interes pentru comunitatea pe care o reprezintǎ, cea a ruşilor lipoveni. Octavian Motoc (PNL) a adus în atenţia miniştrilor cabinetului Ponta o serie de chestiuni de interes local, între care cea mai importantǎ ni se pare cea legatǎ de veniturile salariale ale funcţionarilor publici din Primǎria Tulcea. În fine, Trifon Belacurencu (PSD) este iniţiatorul celor mai multe propuneri legislative. A ridicat, în acelaşi timp, guvernului o serie de alte câteva probleme din diferite domenii. Printre acestea, inclusiv situaţia complicatǎ a echipei de handbal feminin Oltchim Râmnicu Vâlcea.

COMISII PARLAMENTARE

Vasile Gudu (PDL)
- Comisia parlamentarǎ a revoluţionarilor din Decembrie 1989

Neviser Zaharcu (PSD) 
- Comisia pentru sǎnǎtate şi familie

Marian Avram (PSD)
 - Comisia pentru agriculturǎ, silviculturǎ, industrie alimentarǎ şi servicii specifice

Liviu Codîrlǎ (PP-DD)
- Comisia permanentǎ comunǎ a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitǎţii SRI

Octavian-Marius Popa (PNL)
- Comisia permanentǎ comunǎ a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitǎţii SRI

Ion Bǎlan (PSD)
- Comisia pentru agriculturǎ, silviculturǎ, industrie alimentarǎ şi servicii specifice

Miron Ignat (CRLR)
- Comisia pentru buget, finanţe şi bǎnci

Octavian Motoc (PNL)
- Comisia pentru afaceri europene

Trifon Belacurencu (PSD)
- Comisia economicǎ, industrii şi servicii

Adrian Herța
adrian.herta@info-sud-est.ro