1 iun. 2013

Parlamentarii de Călăraşi în statistici şi dincolo de ele



     Activitatea parlamentarilor determinǎ momente periodice de bilanţ în presǎ, efectuate, cel mai adesea, sub forma unor articole în care sunt inventariate iniţiativele legislative, întrebǎrile, interpelǎrile şi declaraţiile politice efectuate. Asemenea demersuri sunt binevenite.
     Ziarul „Info Sud-Est” porneşte, începând cu acest numǎr, propria-i astfel de campanie. Cei dintâi pe listǎ sunt deputaţii şi senatorii de Cǎlǎraşi. Plecǎm, însǎ, de la ideea cǎ simpla perspectivǎ statisticǎ (pe care am ales sǎ o ilustrǎm sub forma unui tabel) e insuficientǎ, cǎ trebuie completatǎ cu unele observaţii de fond.
În primul rând - valabil pentru orice analizǎ de acest fel -, trebuie sǎ facem menţiunea cǎ, în opinia noastrǎ, un parlamentar bun nu este în mod obligatoriu un parlamentar activ. Munca unui ales în Legislativ se deruleazǎ pe trei planuri: în teritoriu, în plen şi în comisiile permanente şi provizorii. Din acest punct de vedere, remarcǎm faptul cǎ cinci din zece deputaţi şi senatori cǎlǎrǎşeni sunt membri în Comisia pentru agriculturǎ, silviculturǎ, industrie alimentarǎ şi servicii specifice. Cǎlǎraşi e, dupǎ cunoştinţele noastre, unul dintre puţinele judeţe ai cǎrui reprezentanţi sunt atât de compact grupaţi pe comisii permanente. De asemenea, trebuie sǎ spunem cǎ doi deputaţi cǎlǎrǎşeni - Dan-Ştefan Motreanu (PNL) şi Daniel Florea (PSD) - fac parte din Comisia comunǎ a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii le-gislative de revizuire a Constituţiei României, un grup de lucru care şi-a asumat un proiect politic extrem de important pentru viitorul ţǎrii.


     Apoi, putem spune cǎ sunt fel şi fel de forme de a lectura reperele activitǎţii parlamentarilor - prezentate succint în tabloul alǎturat - şi fiecare poate trage propria-i concluzie. Spre exemplu, putem conchide cǎ un senator precum Ştefan-Liviu Tomoiagǎ (PNL), care a adresat miniştrilor cabinetului pe care îl susţine nu mai puţin de patru întrebǎri şi cinci interpelǎri, poate cǎ nu a procedat tocmai inspirat. În fond, fǎcând asta, solicitând rǎspunsuri punctuale detaliate în legǎturǎ cu chestiuni concrete, a pus poate inutil consilierii din ministere la muncǎ, le-a consumat un timp pe care îl puteau aloca pentru altceva. Observaţia rǎmâne cu rǎspuns deschis, mai ales cǎ, aşa cum ne putem convinge, parlamentarii cǎlǎrǎşeni de opoziţie, Maria Dragomir (PP-DD) şi Vasile Iliuţǎ (PDL) nu au avut nicio lǎmurire de cerut vreunui ministru al cabinetului Victor Ponta. În opinia noastrǎ, întrebǎrile şi interpelǎrile ar trebui înţelese şi asimilate de cǎtre aleşi ca mǎsuri excepţionale şi ca mǎrci ale unui dialog responsabil şi documentat între Parlament şi Guvern.
     Şi tot ca mǎsuri excepţionale, ca momente în care pot fi transmise mesaje într-adevǎr importante, ar trebui tratate, credem noi, şi declaraţiile politice. Din pǎcate, observǎm tendinţa multor parlamentari români de a face din aproape orice eveniment subiect de intervenţie în plen. Din acest motiv, declaraţiile politice s-au bagatelizat, au devenit aproape nişte forme fǎrǎ fond, nişte intervenţii fǎrǎ ecou. Nici deputaţii şi senatorii din județul Cǎlǎraşi nu fac excepţie din acest punct de vedere: au împreunǎ 26 de declaraţii politice (cel mai activ fiind liberal-democratul Vasile Iliuţǎ, cu şapte intervenţii); printre subiectele mai mult sau mai puţin relevante pe care le-au tratat se numǎrǎ: semnificaţiile zilei de 9 mai în istoria României (Maria Dragomir - PP-DD), munca la negru (Vasile Iliuţǎ - PDL), programul „Cornul şi laptele” (Valeriu Andrei Steriu - UNPR),  regionalizarea (Dan-Ştefan Motreanu - PNL) sau „dezrobirea ţiganilor” (?!) (Aurel Niculae - PNL).
Interesantǎ ni se pare declaraţia reprezentantului minoritǎţii evreieşti, Aurel Vainer, care, la 5 martie 2013, semnala arborarea unui steag legionar pe un imobil din Bucureşti, din sectorul 1.  

COMISII PARLAMENTARE

Maria Dragomir (PP-DD) 
- Comisia pentru agriculturǎ, silviculturǎ, industrie alimentarǎ şi servicii specifice

Daniel Florea (PSD) 
- Comisia juridicǎ, de disciplinǎ şi imunitǎţi
- Comisia comunǎ a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru ela-borarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

Vasile Iliuţǎ (PDL)
 - Comisia pentru agriculturǎ, silviculturǎ, industrie alimentarǎ şi servicii specifice

Valeriu Steriu (UNPR)
- Comisia pentru agriculturǎ, silviculturǎ, industrie alimentarǎ şi servicii specifice

Dan-Ştefan Motreanu (PNL)
- Comisia pentru culte, drepturile omului şi problemele minoritǎţilor naţionale
- Comisia comunǎ a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru ela-borarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

Aurel Niculae (PNL)
- Comisia pentru agriculturǎ, silviculturǎ, industrie alimentarǎ şi servicii specifice

Raluca Surdu (PNL) 
- Comisia pentru administraţie publicǎ, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic

Aurel Vainer (FCER)
- Comisia pentru politicǎ economicǎ, reformǎ şi privatizare

Ştefan-Liviu Tomoioagǎ (PNL)
- Comisia pentru agriculturǎ, silviculturǎ, industrie alimentarǎ şi servicii specifice

Iulian Dumitrescu (PNL)
- Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancarǎ şi piaţǎ de capital  

Adrian Herța
adrian.herta@info-sud-est.ro