8 iun. 2013

În contra Europei. România respinge căsătoriile între persoane de același sex     Există momente şi situaţii punctuale când România, la nivelul decizional politic, şi românii ca națiune, nu ar trebui să urmeze trend-ul general european, ci ar trebui să ignore curentul, dacă nu chiar să i se opună, așa cum îndeamnă una dintre epistolele pauline: „Şi să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit” (Romani 12:2).

     Situația concretă la care fac referire este cea a căsătoriilor între persoane de același sex, acceptate și legalizate într-un număr din ce în ce mai mare de țări europene și nu numai. Argumentele – prea numeroase pentru a fi expuse aici – pornesc de la cele ce țin de cutume comportamentale și mentale românești, ajungând până la cele mai practice, vizând acuta îmbătrânire și scădere a populației României. Nu mai discutăm de ceea ce natura impune ca firesc sau de bun simț.
     Subiectul este readus în actualitate de prognozata revizuire a Constituției. În chiar a doua zi de activitate, comisia parlamentară care se ocupă cu revizuirea legii fundamentale a adoptat, la pro-punerea senatorului Tudor Chiuariu, un amendament la articolul 4, aliniatul 2, noua formulare a acestuia fiind: „Orice discri-minare bazată pe sex, culoare, origine etnică sau socială, trăsătură genetică, limbă, credință sau religie, opinii politice sau de altă natură, apartenență la o minoritate națională, proprietate, naștere, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală este interzisă”. În acest fel, egalitatea între cetățeni este bine descrisă și precizată, dar includerea expresiei „orientare sexuală” a produs oarecare îngrijorare pe motiv că ar fi permis o ulterioară legalizare a căsătoriilor între persoane de același sex. Foarte prompt, Biserica Ortodoxă Română, printr-un comunicat al agenției Basilica, și-a exprimat speranța că o asemenea prevedere constituțională nu va reprezenta„o premisă pentru o orientare defavorabilă familiei creştine tradiţionale”.
     Situația s-a clarificat în cea de-a treia zi a lucrărilor comisiei parlamentare, când a fost luat în dezbatere articolul 48 al Constituției. Modificarea adoptată pare să risipească orice îngrijorări, cel puțin pentru moment, fiind chiar mai clară decât prevederea încă în vigoare. Dacă până acum era specificat că familia „se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți”, forma adoptată pentru aliniatul 1 al acestui articol arată că „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”. În această formă, articolul acceptă, aproape în totalitate, propunerea făcută Parlamentului de către Patriarhia Română, pe 27 mai.
     Iată, deci, că în timp ce în Franța, cu doar câteva zile în urmă, o majoritate socialistă a legalizat căsătoriile gay, în România, opțiunea pare să fie cu totul opusă, cel puțin în acest moment, al pro-punerilor de revizuire constituțională. Dar dincolo de decidenții politici, românii, în majoritatea lor, resping legalizarea acestor căsătorii, spre deosebire de alte țări europene unde proporția este relativ echilibrată. Convingerile românilor în această privință par a fi cu totul opuse tendințelor europenilor și ne întrebăm dacă nu cumva acest fapt confirmă teoria lui Lucian Blaga potrivit căreia românii preferă să boicoteze istoria și să trăiască în afara ei?

Gabriel Stelian Manea
gabriel.manea@info-sud-est.ro