21 apr. 2013

Republica în România. Un bilanț funest


Din păcate, șansele ca România să revină la forma legitimă, monarhică de guvernare și organizare statală sunt aproape nule. Chiar și așa, ocazia oferită de revizuirea Constituției nu ar trebui ratată, măcar pentru a pune în discuție problema. Cu luciditate și, mai ales cu curaj, ar trebui sa nu mai considerăm subiectul unul tabu și să spunem lucrurilor pe nume. Republica a reprezentat un dezastru pentru istoria României și a națiunii române. În cei 65 de ani de existență, ea nu își poate trece în cont decât insuccese și dezamăgiri, catastrofe economice, discordie socială și politică și, dacă facem abstracție de ultimii ani, izolare internațională.
Concret, prima parte a existenței noastre repu-blicane, cea cuprinsă între 1948-1989, a fost o dictatură criminală, cea mai mare calamitate istorică ce s-a abătut asupra poporului român. Am fi nedrepți dacă am spune că bilanțul ei a fost doar negativ. El a fost de-a dreptul sinistru: sute de mii de vieți curmate și alte sute de mii de existențe umane mutilate iremediabil, nu doar fizic, ci mai ales sufletește. În forma ei comunistă, republica a condamnat România la subdezvoltare economică și, mai grav, și-a înfometat cetățenii cu bună știință și programat. Pe plan spiritual, autarhia culturală care s-a practicat, a produs efecte dezastruoase vi-zibile până în zilele noaste și a schimonosit intelectul întregii națiuni pentru câteva generații. În sfârșit, republica, fie că a fost populară sau socialistă, a făcut ca România să devină una dintre cele mai nefrecventabile țări la nivel internațional, aruncând-o într-o izolare nemaiîntâlnită în istoria ei modernă. În puține cuvinte, întârzierea provocată de acești ani de republicanism, în planul general al dezvoltării, al evoluției organice a națiunii, nu va fi recuperată de generațiile actuale.
Cât privește a doua perioadă a republicii, nici ea nu a făcut dovada că acest sistem este unul potrivit României. Anii de după 1989 au transformat țara într-un ghetou neocomunist caracterizat de corupție generalizată, învrăjbire între oameni și marasm economic. Sistemul republican nu a reușit să impună o grilă morală și criterii eficiente de selecție a elitelor conducătoare. Așa se face că ultimii 23 de ani au adus în fruntea țării vechi comuniști trecuți oportunist la liberalism, foști securiști îmbogățiți peste noapte, diverși pușcăriași și pușcăriabili, dar și personaje obscure, dornice de afirmare pe seama destinului unei națiuni. Unde mai punem că republica post-decembristă trebuie să își poarte stigmatul ilegitimității sale istorice și juridice!
În aceste condiții, după 65 de ani de neîmpliniri, cine poate afirma cu sinceritate și responsabilitate că tot republica este calea de urmat?

Gabriel Stelian Manea
gabriel.manea@info-sud-est.ro