3 mar. 2013

Înainte să ajungem la judecată suntem obligați să trecem pe la mediator. Știți ce implică asta?


     Din luna ianuarie 2013, a intrat în vigoare noul set de modificări aduse Legii 192/2006 privind medierea. Astfel, legea a devenit şi mai „restrictivă”, în sensul că nu ne mai putem prezenta în faţa instanţei fără dovada că am încercat procedura medierii. Astfel,  persoanele fizice şi juridice care au intenţia să se adreseze instanţelor sunt obligați să participe la şedinţe de informare privind medierea conflictului. Art. 43 al Legii 115/9 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator este cât se poate de clar: „Înainte de sesizarea instanţei de judecată sau a organului de urmărire penală, părţile sau oricare dintre acestea sunt ţinute să încerce soluţionarea conflictului prin mediere, sub sancţiunea prematurităţii introducerii cererii de chemare în judecată sau a plângerii penale”. Pentru a înțelege mai bine avantajele medierii, am stat de vorbă cu Roxana Topor, mediator în Constanța.

ISE: Ce implică procesul de mediere și cum se desfășoară?
Roxana Topor: Medierea este un proces pașnic, care permite ambelor părți să vorbească  împreună, față în față, într-un mediu structurat, mediu protejat, controlat, care oferă fiecăruia în  parte timp suficient pentru a exprima în întregime opinia. Medierea se bazează pe cooperarea voluntară și participarea cu bună-credință a tuturor părților. Medierea constă în realizarea, cu ajutorul unei terțe persoane, specializate, a unei înțelegeri între părțile în conflict fără a mai apela la procedura judiciară. Mediatorul, ca o terță persoană, intervine în conflict și mijlocește, intermediază, ajută la rezolvarea de către părți a conflictului. Medierea apare ca o modalitate facultativă de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, apelând la o terță persoană specializată în acest domeniu, care asigură neutralitatea, imparțialitatea și confidențialitatea actului de mediere. Procesul de mediere are la bază încrederea acordată de către părți mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele și să le sprijine pentru soluționarea conflictului, prin obținerea unei soluții reciproc convenabile, eficiente și durabile.

ISE: Care sunt avantajele medierii?
R.T.: Cel mai important avantaj al medierii îl reprezintă faptul că părţile pot să-şi identifice şi să adopte singure soluţiile cele mai apropiate de nevoile şi interesele lor, spre deosebire de judecată şi arbitraj unde soluţia este impusă de un terţ (judecătorul/arbitrul). Un alt avantaj important îl reprezintă confidenţialitatea. Mediatorul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea discuţiilor, el neputând fi citat ca martor referitor la actele sau faptele aflate în cursul medierii (cu excepţia cauzelor penale când mediatorul poate fi audiat ca martor numai în cazul în care are acordul prealabil, expres şi scris al părţilor şi, dacă este cazul, a  celorlalte persoane interesate sau în situaţia ocrotirii interesului superior al copilului: dacă, în cursul medierii, mediatorul ia cunoştinţă  de existenţa unor fapte ce pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului ori prejudiciază grav interesul superior al acestuia, el este obligat să sesizeze autoritatea competentă). Pe de altă parte, nici părţile nu pot folosi ca probe în proces informaţiile aflate în cursul medierii. Un alt avantaj al medierii îl reprezintă durata redusă a acesteia (poate să dureze de la câteva zile la câteva luni), dar şi flexibilitatea procedurii, părţile putând conveni cu mediatorul data, ora şi chiar locaţia în care doresc să se desfăşoare medierea. Participanţii la procedura medierii beneficiază, de asemenea, de o serie de avantaje legale:
- în situaţia în care părţile ajung la un acord, o dată cu pronunţarea hotărârii judecătoreşti, la cerere, judecătorul va dispune şi restituirea taxelor de timbru plătite pentru învestirea respectivei instanţe.
- de asemenea, la repunerea pe rol după suspendarea judecăţii civile la cererea părţilor, cererea de repunere pe rol este scutită de plata taxei judiciare de timbru.


Andreea PAVEL
andreea.pavel@info-sud-est.ro

1 comments:

Momentan - si suntem deja in iunie 2013, nu se aplica nici o sanctiune pentru lipsa certificatului de informare(sau a procesului verbal) de la mediator.Probabil de la 1 august,daca nu se proroga...