11 nov. 2012

Decanul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice vorbeşte despre simpozionul de la Universitatea „Ovidius“ şi relaţiile româno-turce:


     Cu ocazia celei de-a 89-a aniversări a proclamării Republicii Turcia, pe data de 2 noiembrie 2012, s-a desfăşurat un simpozion dedicat politicii externe a noului stat, în perioada interbelică, precum şi
raporturilor româno-turce  din aceeaşi perioadă: „Republica Turcia în relaţiile internaţionale. Aspecte privind politica externă din perioada interbelică”.
     Manifestarea, ce îşi doreşte să devină o tradiţie, s-a bucurat de prezenţa a doi recunoscuţi cercetători aparţinând Universităţii Hacettepe din Ankara, prof. univ. dr. Mustafa Yılmaz şi conf. dr. Yonca Anzerlioğlu, cărora li s-a alăturat decanul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, lector univ.dr. Emanuel Plopeanu. Manifestarea a avut ca iniţiatori şi susţinători Consulatul general al Repu-
blicii Turcia la Constanţa, prin persoana doamnei consul general Füsün Aramaz, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa şi Universitatea Hacettepe din Ankara.
Pe marginea relaţiilor româno-turce din prezent, decanul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, Emanuel Plopeanu, ne-a declarat:
     „Astăzi, raporturile româno-turce sunt strânse (a se vedea şi declaraţia de parteneriat strategic din 2011). Ambele state sunt membre NATO şi împărtăşesc aceeaşi viziune în ceea ce priveşte provocările internaţionale contemporane. Desigur, în planul raporturilor economice şi al cunoaşterii reciproce există loc pentru a continua dezvoltarea lor şi, în acest sens, manifestarea menţionată nu poate decât să joace un rol pozitiv în această direcţie. Foarte important este rolul jucat de comunitatea turco-tătară, un factor de apropiere dintre cele două state şi nicidecum de dezbinare, ea beneficiind, din partea ambelor state, de sprijin instituţional pentru păstrarea limbii şi patrimoniului cultural propriu (în acest sens, exemplul oferit de instituţiile de educaţie din Dobrogea este revelator). Sunt, toate acestea, fundamente de
nezdruncinat ale unei colaborări fructuoase şi de lungă durată”.

Andreea PAVEL