23 sept. 2012

„Suntem bucuroşi că delegaţia rusă a plecat cu impresii deosebite pe care sigur le-au împărtăşit în Rusia“Emanuel Plopeanu, decanul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice (Universitatea „Ovidius“ din Constanţa):

„Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice îşi doreşte să devină un centru important al activităţilor ştiinţifice de cel mai înalt nivel şi, în consecinţă, s-a implicat cu toată responsabilitatea în organizarea acestei conferinţe, atât din punct de vedere administrativ, cât şi prin participarea a numeroase cadre didactice la lucrările acestei conferinţe, prin susţinerea de comunicări. Îmbunătăţirea raporturilor prezente în diverse sectoare de activitate trebuie să aibă la bază o foarte bună înţelegere asupra trecutului comun mai apropiat sau mai îndepărtat dintre cele două state. Din această perspectivă prezenta Comisie joacă rolul cel mai important de o lungă perioadă de timp. Desfăşurarea acestei conferinţe a permis, în afara dezbaterii ideatice, şi o mai bună cunoaştere a specificului geografic şi etnografic al Dobrogei, prin realizarea unei călătorii de studiu, atât în localităţi cu populaţie ruso-lipovenească, cât şi în centre urbane ale regiunii, cum ar fi Tulcea. Nu putem decât să subliniem, cu foarte mare bucurie, impresiile deosebite cu care partea rusă a rămas în urma desfăşurării conferinţei şi care, suntem convinşi, că au fost împărtăşite prin diverse mijloace de domniile lor la întoarcerea în Federaţia Rusă. Progresele făcute sunt majore în ultimele două decenii, rămânând ca întărirea relaţiilor bilaterale să fie stimulate şi de decizii la nivel politic şi economic. Mediul academic şi-a făcut datoria în această privinţă şi furnizează fundamentele necesare în această direcţie. O dovadă a interesului pentru această manifestare şi pentru dezbaterea

problematicilor legate de relaţiile româno-ruse reprezintă şi implicarea în sprijinirea evenimentului de către parteneri economici şi instituţii publice, dar şi organizaţii neguvernamentale.“

Andreea PAVEL