23 sept. 2012

Jurnaliştii şi libertatea, pe vremea lui CeauşescuLEGEA PRESEI COMUNISTE, ABROGATĂ ABIA ÎN 2012

Ştiaţi că Legea Presei din perioada comunistă, publicată în 1974, a fost abrogată de-abia în iulie 2012? Asta nu înseamnă desigur că a mai fost în vigoare în această perioadă, dat fiind faptul că regimul comunist a fost înlăturat în 1989, însă nu putem să nu ne întrebăm de ce abrogarea acesteia nu a fost o prioritate pentru primul Parlament de după Revoluţie.
În fine, pentru cei care sunt curioşi asupra prevederilor din Legea presei lui Ceauşescu, pentru cei care consideră că „era mai bine înainte”, dar în special pentru jurnaliştii care se simt cenzuraţi de actuala clasă politică, „ca pe vremuri”, redăm în rândurile ce urmează câteva dintre cele mai importante aspecte referitoare le „libertatea jurnaliştilor” şi la datoriile acestora din perioada comunistă.

        Art. 3: Libertatea presei constituie un drept fundamental consfinţit prin Constituţie. Tuturor cetăţenilor le este garantat dreptul şi le sînt asigurate condiţiile de a-şi exprima prin presă opiniile în problemele de interes general şi cu caracter public (vezi la Art. 69 ce înseamnă „libertatea presei”…, n.red.).
Art. 9: Presa cultivă dragostea faţă de Partidul Comunist Român şi patria socialistă, respectul faţă de tradiţiile glorioase ale luptei clasei muncitoare;
Art. 16: Presa slujeşte cauza socialismului;
Art. 39: Poate fi încadrat ca ziarist persoana care militează pentru aplicarea politicii Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate;
Art. 40: În exercitarea profesiunii sale, ziaristul are datoria să slujească cu devotament cauza socialismului şi comunismului;
Art. 44: Este interzisă exercitarea oricăror presiuni şi acţiuni de intimidare împotriva ziaristului, din partea oricui s-ar manifesta;
Art. 69: Libertatea presei nu poate fi folosită în scopuri potrivnice orînduirii socialiste. Se interzice publicarea şi difuzarea prin presă a materialelor care:
    a) sînt potrivnice Constituţiei Republicii Socialiste România;
    b) conţin atacuri împotriva orînduirii socialiste, principiilor politicii interne şi externe a Partidului Comunist Român şi a Republicii Socialiste România;
    c) defăimează conducerea partidului şi statului;

Andreea PAVEL