23 sept. 2012

Cum ne păstrăm tradiţiile şi meşteşugurile prin tehnici moderne?


Răspunsul la această întrebare ni-l dă primarul comunei tulcene Luncaviţa, Ştefan Ilie, care a iniţiat proiectul „Biblioteca, promotor al dezvoltării turismului şi a antreprenoriatului meşteşugăresc”. Mai precis, administraţia îşi propune, prin acest proiect, culegerea, conservarea şi
valorificarea procedurilor specifice meşteşugurilor locale şi prezentarea acestora prin mijloace moderne în biblioteca comunală, către noile generaţii.
„Lipsa unei baze de date cu privire la moştenirea patrimoniului cultural local fac necesară implementarea unui proiect ce are ca scop conservarea în formă autentică a meşteşugurilor locale şi prezentarea acestora prin tehnici moderne către viitor. Biblioteca, identificată cu rol important în conservarea şi perpetuarea moştenirii culturale devine într-o societate modernă, promotor local al dezvoltării unei societăţi moderne care nu-şi uită tradiţiile. Proiectul va contribui la dezvoltarea cadrului cultural local luncăviţean prin parteneriatul cu Bibioteca orăşenească Băneasa 
bazându-se pe schimb de materiale bibliografice în domeniu, colectare a datelor ce pot fi folosite în scopul proiectului prin comparaţie, cu privire la meşteşugurile tradiţionale pe diferite zone ale Dobrogei şi identificarea meşterilor populari cu valenţe de antreprenori. O dată culese aceste informaţii, ele pot deveni material suport pentru dezvoltarea unor afaceri în domeniul artizanatului popular şi încurajarea unor meşteşugari populari care să desfăşoare activităţi cu specific local”, a declarat Ştefan Ilie, primarul comunei Luncaviţa.

Cristian Andrei LEONTE