23 sept. 2012

Ce facilităţi au investitorii în comuna Nalbant?


-Localizarea centrală a comunei la nivel de judeţ, la o distanţă de 25 de km faţă de Tulcea şi 100 km faţă de Constanţa.
-Fertilitate ridicată a solurilor si pretabilitatea dezvoltării culturilor de viţă de vie, pomi fructiferi şi legume.
-Prezenţa resurselor naturale semnificative de subsol - depozitele de piatră Başichioi şi de gresie calcaroasă.
-Forţa de muncă relativ numeroasă (cca 1000 persoane apte de muncă la nivel de comună).
-Infrastructura rutieră extinsă relativ la nivelul întregii zone locuite a comunei.
-Prezenţa resurselor de turism: pădurea de la Trestenic, Izvorul Tămăduirii.
-Existenţa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, concentrată pe sectoare specifice.
-Existenţa unor izvoare cu ape minerale.
-Existenţa unor situri arheologice semnificative.
-Existenţa unor terenuri ce pot fi concesionate pentru diverse scopuri economice şi atragere de investitori la nivel de comună.
-Dezvoltarea turismului natural şi cultural - de tip pelerinaj.
-Atragerea de investiţii în agricultură.
-Atragerea de investiţii în domeniul
energiei eoliene.
-Atragerea de investiţii pentru valorificarea resurselor locale specifice de subsol.
-Reorganizarea producătorilor agricoli în asociaţii.
-Existenţa planurilor strategice la nivel naţional şi regional.